• 1 יחידות צימרים בשביל התבלין

    אמנון, כנרת ועמקים